Крематориуми

Фирма ЛИТИЕ-РУСЕ ЕООД e единствения в България проектант и производител на промишлено оборудване /инсинераторни съоръжения/ за обезвреждане чрез високотемпературно изгаряне на различни отпадъци от промишлен, биологичен, животински и друг характер. Нашите продукти отговарят на всички изисквания на Европейските и Българските нормативни документи. 

  Натрупания през последните 10 години опит в проектиране и изработване на инсинераторни съоръжения е гаранция за най -високи стандарти на безопасност, на качеството и техническите параметри в предлаганите в широка гама кремационни камери „ЛАТАЛ” за човешки и животински трупове. 

 

 Крематориум за човешки трупове LATAL 10 HС е съоръжение включващо най-съвременните разработки в отрасъла кремация, обезпечава икономичност и високопроизводителна експлоатация. Напълно автоматизирано процес на подаване и изгаряне с предварително заложени програми според теглото.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

 

Неговата стойност се калкулира допълнително  по желание на Възложителя: 

• Електрическа установка за обработка на  остатъците от кремирането. 

• Колички за транспортиране и подаване на ковчега в крематориума.

• Защитно и предпазно облекло.

 

За подробна информация моля, свържете се с нас.

 

НОРМАТИВНА БАЗА: 

 Директива 76/2000 на ЕС за третиране на отпадъци. 

 

Наредба №4 на МОСВ от 05.04.2013 год. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.

 

Тук можете да откриете документи свързани с унищожаването на отпадъци  НОРМАТИВНА БАЗА