Крематориум за човешки трупове

В крематориум за човешки трупове LATAL 10 HС, се прилагат на най-новите постижения в световната практика за проектиране и изграждане на инсинераторни съоръжения и ноухауто на свои фирмени конструктивни и технологични решения, това ги  характеризира с  икономичност и високопроизводителна експлоатация. Ето някои от характеристиките на нашите съоръжения.

Иновативен дизайн на структурата на крематориумите LATAL ускоряващ процеса на кремация и решаването на проблема с телесните течности.

Без мирис и дим изпускани от комина в атмосферата.

Двустепенна пречистваща система която се изгражда след крематориума обезспечава неутрализацията на вредните газове и сепарира отделените прахови частици.

Автоматизираното  подаване на ковчега - допринася за запазването на генерираната топлина чрез съкратено време за  отваряне и затваряне на вратата на крематориума.

Лесно изваждане на останките от кремация.

Огнеупорен бетон с повишена абразивна износоустойчивост и работна температура до 1650 оС запазващ  произведената енергия. Това позволява по-добра горивна ефективност и дълголетие. 

Иновативна модулна система на сводовете и подовете в крематориума, осигурява дълготрайна експлоатация, а при нужда  позволява бърза подмяна на даден модул.

Допълнителна термоизолация осигурява комфортни температури в работното помещението.

Принудително въздушно подаване - доприняся за оптимизиране и контролиране на процеса на изгаряне в съответствие с определящите нормативни документи, като по този начин може да се осигури и 24 часов режим на работа.

Компютърно контролиран процес на изгаряне.  Крематориума LATAL 10HC се управлява от компютъризирана система, която гарантирара оптимален технологичен процес,  не допуска стартиране на кремация преди да се достигне работна температура и дава възможност за задаване на предварително подготвени програми за изгаряне според теглото.

Напълно атоматична последователност от предварително зададени действия с минимално участие и предпазва от грешни действия от страна на оператора.

База данни. Компютъризираната ситема съхранява информацията от всяка кремация: дата и час, име, време на кремация, параметрите от процеса и т.н. 

Визуализация на процеса на монитор.

Постоянен дистанционен контрол на работата на съоръжението по интернет.

Облицовка изработена от хром-никел. Тя не само допринася за по-добър външен вид, но и за по-лесно почистване на съоръжението.

Хром-никелови димоотводи. Осигуряват дълголетие и намаляват разходите за поддръжка.

1 година пълна гаранция и последваща абонаментна програма за поддръжка.

За подробна информация или оферта моля, свържете се с нас.