Инсталации за органичен тор

ИНОВАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ ОТ  ПТИЦЕФЕРМИТЕ В ЕКОЛОГИЧЕН ОРГАНИЧЕН ТОР 

ЛИТИЕ-РУСЕ ЕООД от години работи по установяване на технология за преработка на свежия птичи тор в пълноценен органичен тор приложим във всички сфери на земеделието без ограничение на времето за ползването му.

Произвежданите съоръжения съответствуват на всички европейски и български нормативни документни за събиране, съхранение и преработка на животински торове.

За повече информация относно съоръженията и оферти, Моля обърнете се към нас, с радост ще Ви отговорим.

Органичните отпадъци в животновъдния отрасъл представляват постоянна екологична заплаха за състоянието на горите, водоемите и обработваемите земи. През последните години с тенденцията към увеличаване на нитратно-уязвимите зони, птицевъдството започна да се превръщат в опасно за околната среда  производство. Агроикономически анализ показва, че на практика ежегодно безвъзвратно се губят десетки хиляди тона най-ценни органични суровини, а в същото време птицефермите се превръщат в екологично опасни производства - полутечната или суха  маса от екскременти и постеля се натрупва в оврази, дерета, котловини и образува край птицефермите "мъртви полета". Липсата на своевременни мерки  по ефективната  утилизация на органичните отпадъци води до всичко това. Ето защо преработката на птичите екскременти се превръща в  неотменимо звено от общата технология  в птицепроизводството.

Това може да бъде осъществено чрез изграждане на инсталация за преработка на птичите екстременти във високо ефективен екологично чист органичен тор.

Повече от 200 птицевъдни ферми и стопанства в настояще време изграждат птицевъдния отрасъл на България. Разчетите  показват, че производството на всеки 2000 яйца или добива на 100 кг. месо се съпровожда с отделянето на 450-500 кг. от тези птичи екскременти. Заплахата от екологични неблагополучия и нитратно замърсяване на околната среда могат да бъдат избегнати, ако се приложи презентираната инсталация, която гарантира обезвреждането и обработката на птичите екстременти.

Голям интерес се проявява от преработката на органични отпадни продукти от птицефермите производство на органични торове.

Птичият тор е най-богатият от всички органични торове. Той съдържа три пъти повече азот и калий и около четири пъти повече фосфор в сравнение с обикновения оборски тор. Птичият тор има голямо бързо действие.

От една птица годишно се получава от 5 до 10 кг тор.

Икономическия анализ показва, че само от преработката на птичите екскременти или птичата постеля  в една птицеферма за кокошки носачки може да се осигурят допълнителни доходи в размер на  7-8% от приходите от основната дейност - продажбата на яйца и птиче месо, а в птицеферма за отглеждане на бройлери – 12-15% от основната дейност. В същото време в растениевъдството заради не използване на тези органични продукти се губят възможности за чувствително повишаване на добивите, от което могат да получат значителни допълнителни приходи. Не по-малко важно в дадения случай, е че птичите екскременти и птичата постеля  престават да бъдат източник за замърсяване на околната среда.

Според експерти, увеличеното използване на органични торове в земеделието само с 0,15 на сто ще е достатъчно, за да се обогати почвата и да се намалят вредните емисии в атмосферата. Задържането на въглеродния диоксид в почвата с използването на органични торове е един от пътищата, предложени от Международната експертна група на ООН за климатичните промени и ЕС, да се намали изхвърлянето му в атмосферата, и разрушаване на озоновия слой на планетата.

Инсталацията за преработка на птичи тор има и друго приложение във времето, когато не се използва по предназначение. Сушене и гранулиране на зелени тревни култури (люцерна, репко и др.) ще икономиса финансови средства на фермера, и ще подобри храненето на животните. При прагматичен подход към разрешаването на проблема с утилизацията на свежия птичи тор и използването на известните научни разработки в областта на птицевъдството, в кратки срокове, може не само да се превърне в безотпаден отрасъл, но и източник на ценни органични торове за селското стопанство и отлични финансови приходи.